ISSN: 2564-7431
Empowering language learners as global citizens via the sustainable development goals
1School of Foreign Languages, Yıldız Technical University, Istanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2024; 1(9): 55-63 DOI: 10.14744/yjer.2024.005
Full Text PDF

Abstract

In order to promote active global citizenship and critical thinking, this paper offers practical suggestions for language teachers to include the Sustainable Development Goals (SDGs) into their lessons. Language teachers can motivate students to act and develop social responsibility by addressing global issues and organizing lessons around the SDGs. The SDGs can be included into language instruction to help students develop skills like critical thinking, problem-solving, and effective communication while exploring underrepresented issues in the classroom. This paper offers language teachers useful tasks and activities that advance students’ comprehension of the SDGs and encourage inclusive and creative solutions. Through the tasks that focus on how to create a fairer, healthier, and more sustainable world, students can also improve their speaking, writing and presentation skills. As agents of societal change, language teachers are crucial in developing these abilities and encouraging positive attitudes like tolerance and respect for different viewpoints. Including the SDGs ultimately helps language teachers create a more sustainable world by enabling students to have a positive impact on the world via their language and social abilities.


Sürdürülebilir kalkınma hedefleri aracılığıyla dil öğrenenlerin küresel vatandaşlar olarak güçlendirilmesi
1Yabancı Diller Yüksekokulu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2024; 1(9): 55-63 DOI: 10.14744/yjer.2024.005

Bu çalışma, küresel vatandaşlığı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacıyla dil öğretmenlerine Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) derslerine dahil etmeleri için uygulanabilir öneriler sunmaktadır. Dil öğretmenleri, küresel sorunları ele alarak ve SKH’ler etrafında dersler düzenleyerek öğrencileri harekete geçmeye ve sosyal sorumluluk geliştirmeye motive edebilir. SKH, öğrencilerin derslerde yeterince yer almayan küresel konuları keşfederken eleştirel düşünme, problem çözme ve etkili iletişim gibi becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için dil öğretimine dahil edilebilir. Bu çalışma, dil öğretmenlerine, öğrencilerin SKH’ni anlamalarını geliştiren ve kapsayıcı, yaratıcı çözümleri teşvik eden yararlı görevler ve etkinlikler sunmaktadır. Daha adil, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünyanın nasıl yaratılabileceğine odaklanan görevler sayesinde öğrenciler konuşma, yazma ve sunum becerilerini de geliştirebilir. Toplumsal değişimin temsilcileri olarak dil öğretmenleri, bu yetenekleri geliştirmede, hoşgörü ve farklı bakış açılarına saygı gibi olumlu tutumları teşvik etmede çok önemlidir. SKH’ni dahil etmek, sonuçta, öğrencilerin dil ve sosyal yetenekleri aracılığıyla dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmalarını sağlayarak dil öğretmenlerinin de daha sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına katkı sağlamasına yardımcı olur.