ISSN: 2564-7431
Investigation of higher education placement indicators of those who are placed in social studies teaching undergraduate programs in Turkey
1Department of Turkish and Social Sciences Education, Artvin Çoruh University Faculty of Education, Artvin, Turkey
2Child Development Program, Department of Child Care and Youth Services, Yozgat Bozok University, Çekerek Fuat Oktay Vocational School of Health Services, Yozgat, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 21-33 DOI: 10.51280/yjer.2021.011
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Universities are the cornerstone of higher education and play a key role in allowing members of society to have a profession. It is thought that sharing some information about universities with university candidates will significantly affect their career choices. Thus, this research aimed to examine the social studies teaching programs in public universities in Turkey and various characteristics of students who were placed in these programs in 2019 and 2020 based on the data in the Higher Education Program Atlas, which is sustained by the Council of Higher Education and better known as YOK Atlas. To this end, the research used descriptive content analysis to analyse the data on the social studies teaching programs offered by 62 public universities in Turkey. The research results showed that the majority of those who were placed in social studies teaching programs in 2019 and 2020 were women. The total of the mean correct answers of placed students in the Basic Proficiency Test (BPT) of the Higher Education Institutions Examination increased in 2020 compared to 2019, while the total of the mean correct answers of placed students in the Field Qualification Test (FQT) decreased in 2020. The highest mean correct answers in the total number of questions of the BPT were in Social Studies test in both years, while the highest mean correct answers in the total number of questions of the FQT were Geography-1 test in 2019 and Geography-2 test in 2020. It was also found that Turkish teaching was the second most commonly preferred program after social studies teaching in both years for those placed in social studies teaching.


Türkiye’de sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarına yerleşenlerin yükseköğretim girdi göstergelerinin incelenmesi
1Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Artvin, Türkiye
2Yozgat Bozok Üniversitesi, Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişmi Programı, Yozgat, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 21-33 DOI: 10.51280/yjer.2021.011

Yükseköğrenimin temel yapıtaşını oluşturun üniversiteler, toplumu oluşturan bireylerin meslek sahibi olmasında önemli rol oynarlar. Üniversitelere yönelik bir takım bilgilerin üniversite adayları ile paylaşılmasının meslek seçimini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında Yükseköğretim Program Atlası’nda (YÖK Atlas) yer alan veriler doğrultusunda, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye’de devlet üniversitelerindeki sosyal bilgiler öğretmenliği programları ile bu programlara yerleşenlerin çeşitli özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel içerik analizi yöntemi kullanıldığı araştırmada Türkiye’deki devlet üniversitelerinde yer alan toplam 62 üniversitenin sosyal bilgiler öğretmenliği programına ilişkin verileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2019 ve 2020 yıllarında sosyal bilgiler öğretmenliği programlarına yerleşenlerin çoğunluğunun kadın olduğuna, 2020 yılında Temel Yeterlilik Testi net ortalamalarının toplamında, 2019 yılına göre artış görülürken; Alan Yeterlilik Testi net ortalamalarının toplamında 2020 yılında azalış olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan her iki yılda toplam soru sayısına göre net oranının en fazla Temel Yeterlilik Testi kapsamında Sosyal Bilimler Testinde olduğu; Alan Yeterlilik testinde ise net oranının 2019 yılında en fazla Coğrafya-1, 2020 yılında Coğrafya-2 testlerinden elde edildiği görülmüştür. Ayrıca her iki yılda sosyal bilgiler öğretmenliği programına yerleşenler tarafından sosyal bilgiler öğretmenliği dışında en fazla tercih edilen programın Türkçe öğretmenliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır.