ISSN: 2564-7431
Predictors of adolescents’ science learning in blended learning: Prior knowledge, reading proficiency, self-efficacy and regulation
1Peru State College, Peru, NE, USA
2University of Minnesota Duluth, Duluth, MN, USA
3School Teacher
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 2(6): 61-71 DOI: 10.14744/yjer.2021.001
Full Text PDF

Abstract

The goal of this study was to explore effects of using blended learning with a science unit in middle school students. We examined how student characteristics were related to learning outcomes as measured by a posttest and an exit survey. Seventh-grade students from a low SES school were taught heredity unit with blended learning. Students completed some tasks digitally on their own, followed by activities and discussions in the classroom. The students performed better on the posttest if they had higher reading proficiency, better background knowledge and higher self-efficacy and regulation, thus replicating the usual patterns found with traditional learning contexts. The affective outcome (enjoyment, interest) was predicted by both reading proficiency and self-efficacy and regulation, but not prior knowledge. These results indicate that benefits of technology may vary as a function of student characteristics.


Harmanlanmis öğrenmede ergenlerin fen öğrenimini öngören faktörler: Ön bilgi, okuma yeterliliği, ve öz yeterlilik
1Peru Eyalet Koleji, Peru, NE, ABD
2Minnesota Üniversitesi Duluth, Duluth, MN, ABD
3Öğretmen
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 2(6): 61-71 DOI: 10.14744/yjer.2021.001

Bu çalışmanın amacı harmanlanmış öğrenme yöntemiyle işlenen bir fen konusunun ortaokul öğrencileri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Amerika’da, çoğunluğu düşük sosyoekonomik düzeylerden gelen yedinci sınıf öğrencileriyle harmanlanmış olarak kalıtım konusu işlenmiştir. Bu eğitimde öğrenciler bazı etkinlikleri çevrimiçi ve bireysel olarak tamamlarken, bazi etkinlikler ve tartışmalar sınıfta yüzyüze yapılmıştır. Genel olarak eğitim araştırmalarında bulunan örüntüler burada da tekrarlanmıştır. Öğrencilerin son testteki performansları okuma yetenekleri, konu hakkındaki ön bilgileri ve öz yeterlikleri ile doğru orantılıdır. Öğrencilerin konuya duygusal yaklaşımlarını (ilgi ve beğeni) öngören değişkenler ise öğrencilerin önbilgileri değil, okuma yetenekleri ve özyeterlilikleridir. Bu sonuçlar, teknoloji ile zenginleştirilmiş eğitimlerin faydasının öğrenci özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir.