ISSN: 2564-7431
Pedagogical agility in Turkey: Teachers agility in educational change and uncertainty days based on parents’ views
1Acar College, Ankara, School Teacher
Yıldız Journal of Educational Research 2022; 1(7): 34-41 DOI: 10.14744/yjer.2022.004
Full Text PDF

Abstract

The new normal that emerged after COVID-19 required rethinking the basic elements of education. Major changes and uncertainties have emerged in education during and after COVİD-19. The phenomenon of agility for change and uncertainty situations is discussed in the literature. In this study, teachers' pedagogical agility was questioned based on parents' views. Pedagogical agility is considered important in the context of strengthening the struggle against COVID-19 and possible future pandemics. In this framework, the research method was determined as a qualitative phenomenology study. The study group consists of eleven parents determined by the purposeful sampling method. Participants are parents whose children attend public school in Ankara in the 2020-2021 academic year. The data collected by the interview technique were analysed through content analysis. According to the results of the research, teachers' pedagogical agility is explained in the themes of change, technology, cooperation, and leadership. Parents have positive views on teachers' pedagogical agility.


Türkiye’de pedagojik çeviklik: Değişim ve belirsizlik günlerinde öğretmen çevikliğine ilişkin veli görüşleri
1Özel Acar İlkokulu, Ankara, Öğretmen
Yıldız Journal of Educational Research 2022; 1(7): 34-41 DOI: 10.14744/yjer.2022.004

COVID-19 sonrası ortaya çıkan yeni normal, eğitimin temel unsurlarını yeniden düşünmeyi ve teknolojiyi daha fazla kullanmayı öne çıkardı. Böylece eğitim bağlamında büyük değişimler ve belirsizlikler ortaya çıktı. Bu çalışma, değişim ve belirsizlik karşısında çeviklik olgusunu tartışmaktadır. Öğretmenlerin pedagojik çevikliği veli görüşlerine dayalı olarak sorgulanmıştır. Pedagojik çeviklik, şimdi COVID-19 ve gelecekte farklı pandemilerle mücadeleyi güçlendirme bağlamında önemli görülmektedir. Bu çerçevede araştırma yöntemi nitel fenomenoloji çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen on bir ebeveynden oluşmaktadır. Katılımcılar 2020-2021 eğitim öğretim yılında çocukları Ankara'da devlet okuluna devam eden ebeveynlerdir. Görüşme tekniği ile toplanan veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin pedagojik çevikliği değişim, teknoloji, işbirliği ve liderlik temalarında açıklanmaktadır. Ebeveynler, öğretmenlerin pedagojik çevikliğine ilişkin olumlu görüşlere sahiptirler.