ISSN: 2564-7431
Attitudes toward COVID-19 vaccine: Investigating the role of COVID-19 related factors and trait personality
1Department of Psychological Counseling and Guidance, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2022; 2(7): 79-88 DOI: 10.14744/yjer.2021.008
Full Text PDF

Abstract

The aim of the study is to examine personality traits and COVID-19 related factors as predictors of attitudes toward the COVID-19 vaccine. Fear of COVID-19 and perceived causes of COVID-19 are investigated as COVID-19 related factors. The sample consists of 1697 Turkish emerging adults (50.1% female; ages 18-25). The result of T-test for gender difference shows that females (M=35.19, SD=8.27) have significantly more positive attitude towards COVID-19 vaccine than males (M=33.86, SD=8.76). Attitude towards COVID-19 vaccine is predicted by conspiracy, environment and faith as causes of COVID-19, fear of COVID-19 and openness to experience as personality traits. All of these predictors explained 29% of the total variance in attitudes toward the vaccine. Results are discussed in light of previous research.


COVİD-19 aşısına yönelik tutumda COVİD-19 ile ilişkili faktörler ve kişilik özelliklerinin rolü
1Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2022; 2(7): 79-88 DOI: 10.14744/yjer.2021.008

Bu araştırmanın amacı COVİD-19 aşısına yönelik tutumun yordayıcıları olarak kişilik özelliklerini ve COVİD-19 ile ilişkili bazı faktörleri incelemektir. Araştırılan COVİD-19 ile ilişkili faktörler, COVİD-19 korkusu ve COVID-19’un nedenlerine dair algılardır. Örneklem, 1697 beliren yetişkinden (50.1% kadın; yaş aralığı 18-25) oluşmaktadır. Cinsiyet farkına dair yapılan T-test sonucu kadınların COVİD-19 aşısına yönelik tutumunun (M=35.19, SD=8.27) erkeklere göre (M=33.86, SD=8.76) anlamlı düzeyde daha olumlu olduğunu göstermektedir. Covid-19’un nedenlerine dair algının alt boyutlarından komplo teorisi, çevre ve inanç, COVİD-19 korkusu ve deneyime açıklık kişilik özelliği COVİD-19 aşısına yönelik tutumu anlamlı düzeyde yordamaktadır. Tüm bu değişkenler birlikte aşıya yönelik tutumdaki toplam varyansın %29’unu açıklamaktadır. Sonuçlar önceki çalışmalar ışığında tartışılmıştır.